platba

  • 66.jpg

Ako plati? k nám?

Mô?ete pou?i? PayPal zaplati? nami na turné a taxi, ná? paypal ú?et je wei.xiaogeng@gmail.com

PayPal poskytuje ?al?iu vrstvu zabezpe?enia platieb tým, ?e dr?í svoje údaje súkromné. ?udia kupujete od nikdy neuvidí svoje finan?né údaje, va?e ?ísla kariet a údaje o bankovom ú?te nie sú nikdy zdie?ané. U? nikdy nebudete musie? zada? svoje údaje na verejnosti, ktorá je upokojujúce. Pou?ívame vedúcich technológií pre ?ifrovanie dát v tomto priemyselnom odvetví a ná? ?pecializovaný tím odborníkov na boj proti podvodom pracuje okolo non-stop pre monitorovanie transakcií. To v?etko a va?e nákupy sú chránené s na?im ochranu kupujúcich politike príli?.

Mô?ete zaplati? 10% teraz znovu potvrdi? svoju rezerváciu na turné alebo taxi s nami.

Trip Start Date As YY-MM-DD
Country