Zapłata

  • 66.jpg

Jak zap?aci? za nas?

Mo?na u?y? Paypal zap?aci? nam za wycieczk? i taksówki, nasz paypal konto jest wei.xiaogeng@gmail.com

PayPal zapewnia dodatkow? warstw? bezpiecze?stwa dla p?atno?ci utrzymuj?c swoje dane prywatne. Ludzie kupujesz od nigdy nie zobaczy? swoje informacje finansowe, numery kart i dane kont bankowych nie s? wspólne. Ju? nigdy nie b?dziesz musia? poda? swoje dane w miejscu publicznym, który jest pocieszaj?ce. U?ywamy wiod?cych technologii szyfrowania danych w bran?y i nasze dedykowany zespó? ekspertów zwalczania nadu?y? dzia?a dooko?a zegara do monitorowania transakcji. Wszystko to i Twoje zakupy s? chronione przy u?yciu naszego Ochrona kupuj?cych w polityki te?.

Mo?na p?aci? 10% teraz, aby potwierdzi? swoj? rezerwacj? na wycieczk? lub taksówk? z nami.

Trip Start Date As YY-MM-DD
Country